Ledige stillinger

 Rekrutteringsproces

En rekrutteringsproces hos intomedia kan se lidt forskellig ud alt efter, hvad det er for en stilling, vi rekrutterer til, men et typisk forløb for dig som ansøger kunne være:

1. Mulighed opstår

Du finder ud af, at vi søger en ny medarbejder, og at stillingen lyder voldsomt spændende.

2. Ansøgning

Du sender dit ansøgningsmateriale – meget gerne via vores hjemmeside, hvor der også er mulighed for at lave og uploade en videohilsen. Dette kan klart anbefales, da du får meget lettere ved at skinne igennem og vise os, hvem du er.

3. Screening

Vi screener næsten altid kandidater løbende, så det er en klar fordel at søge hurtigst muligt for at være sikker på at komme i betragtning.

4. Invitation/indkaldelse

Vores HR kontakter dig og inviterer dig til første samtale. Når I sammen har fundet et passende tidspunkt, sender HR en mail med tid og sted.

5. Første samtale

Du kommer ind til første samtale på vores kontor i Viby, hvor du bliver taget godt imod og får tilbudt en kop kaffe. Det primære omdrejningspunkt i første samtale er næsten altid, at begge parter skal blive klogere på hinanden og lære hinanden bedre at kende – både fagligt og personligt. Vi er nysgerrige på at høre om dine ønsker og forventninger til din nye stilling og din kommende arbejdsplads, samt hvad du selv kan bidrage med.

6. Evaluering

Efter første møde med dig er vores opgave at vurdere, om der er et match mellem ønsker og behov fra begge parter. Kan vi se dig komme til at trives og udvikle dig her i huset? Hvis svaret på dette er ja, vil vi som udgangspunkt kalde dig ind til en anden samtale.

7. Anden samtale

Til en anden samtale vil vi som regel have fokus på at få præsenteret dig og din potentielt kommende teamleder for hinanden, hvis I ikke allerede har mødt hinanden på første samtale. Herefter vil vi meget gerne gå mere i dybden med at lære dig bedst muligt at kende, og det gør vi ofte med udgangspunkt i en Insights Discovery profil.

8. Ansættelse

Går du videre i processen efter anden samtale, er næste trin, at vi tilbyder dig en stilling og aftaler de nærmere vilkår. Herefter starter vi onboardingen af dig som medarbejder, som også er en utroligt vigtig proces her i huset.

Onboardingforløb

Onboarding af nye medarbejdere spiller en meget vigtig rolle hos intomedia. Det er alfa omega for os, at man som ny i huset straks føler sig velkommen og bliver taget godt imod.

Der er ingen tvivl om, at det altid er lidt nervepirrende at starte på en ny arbejdsplads, og her vil vi gerne gøre vores til, at man føler sig tryg, godt tilpas og kan mærke, at der er lagt et stykke arbejde i at gøre klar til ens opstart.

Helt konkret foregår processen således:

1. Onboarding starter

Når ansættelseskontrakten er underskrevet, sættes onboardingen i gang.

Du modtager en velkomstmail fra HR med nogle forskellige praktiske oplysninger.

2. Onboardingportal

Du vil også modtage en mail med et link til vores onboardingsportal, hvor du kan logge ind og læse mere om intomedia som arbejdsplads, møde et par af dine nye kolleger, udfylde personlige oplysninger osv.

3. Introprogram

Inden første arbejdsdag modtager du desuden et introprogram, så du kan se, hvordan dine første arbejdsdage kommer til at forløbe, og hvad du ca. kan forvente dig.

4. Første arbejdsdag

På din første arbejdsdag møder du ind kl. 9.00 (normalt møder vi ind omkring kl. 8.00), og her bliver du taget imod af vores Office Manager, som starter med at give dig en rundvisning på kontoret, hvor du også får mulighed for at hilse på alle dine nye kolleger.

Herefter kommer du hen på din plads, får snakket lidt mere med dit nye team, får computer og telefon op at køre og går stille og roligt i gang med lidt oplæring.

5. Den første uge

Den første uges tid kører efter introprogrammet, og så er den grundlæggende oplæring som regel ved at være overstået.

6. Oplæring

Din oplæring og din udvikling fortsætter dog løbende – både gennem ”learning by doing” men også gennem 1-1 møder med din nærmeste leder og gennem den daglige sparring med dine kolleger.

7. Rotation

Efter 1 måned sender vi alle nye rundt på besøg hos tre andre teams (en formiddag hvert sted) for at blive klogere på, hvordan huset som helhed hænger sammen og for at suge viden, inspiration og gode relationer til sig.

8. 2 måneders samtale

Efter 2 måneders ansættelse holder HR, din nærmeste leder og dig et 2 måneders møde, hvor vi samler op på din opstart hos intomedia og er nysgerrige på at høre, om du trives, og om du har noget på hjerte, vi skal have snakket om.